Ontspannen

Bewegen (maar ook ontspannen) in de natuur heeft positieve effecten op de gezondheid. Bovendien kan het aansluiten bij persoonlijke voorkeuren van de deelnemer en relatief gemakkelijk en tegen lage kosten worden ingepast in de dagelijkse activiteiten van de deelnemer.

Dat geldt niet alleen voor wandelen, maar ook voor andere activiteiten in het groen, zoals fietsen, tuinieren of vrijwilligerswerk in het groen.

Theoretische onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat natuur en groen in de stad op verschillende manieren een positief effect kan hebben op de gezondheid. Zo zijn positieve effecten aangetoond op gezond blijven en herstellen van ziekte, beweeggedrag en ademhaling. Daarnaast zijn er positieve effecten aangetoond op stemming, ontspanning, concentratie, sociale interactie, autonomie, creativiteit en spelen.

Kortom: bewegen in de natuur heeft extra voordelen voor de gezondheid. De aantrekkelijkheid van een mooie omgeving, de rust, de schone buitenlucht en sociale contacten.

Een interactieve infographic, waarin de effecten van de natuur op de gezondheid en het onderliggende onderzoek zijn weergegeven is te vinden op http://www.pennemes.nl/natuur-is-gezond/ (Meerhoff, De Graaf, Postma, 2018).

Gezond Natuur Wandelen

Naast de Nationale COPD Challenge zijn er wandelprogramma’s, al dan niet onder begeleiding, die het hele jaar door het hele land plaatsvinden.

Zo organiseert Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland elke week gratis wandelingen van een uur in het groen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De wandelingen starten op een vaste plaats en tijd en worden begeleid door vrijwilligers die onderweg ook iets over de natuur vertellen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die graag wat meer willen bewegen, maar iedereen die het leuk vindt met een groep op stap te gaan is van harte welkom. Je hoeft je niet voor de wandelingen aan te melden. Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken.

De wandelingen vinden door het hele land plaats.

Gezond Natuur Wandelen onderscheid zich door de groene routes en natuurmomenten en is een prima aanvulling op het trainingsprogramma van de Nationale COPD Challenge. Meer informatie is te vinden op www.gezondnatuurwandelen.nl.

Overige gezonde activiteiten in het groen

Andere activiteiten in de natuur (of het groen) van allerlei aard, die kunnen bijdragen aan een betere gezondheidzijn te vinden op www.beterinhetgroen.nl. Via een interactieve kaart zijn activiteiten te vinden in de eigen (woon-)omgeving. 

Vragen

Moet je altijd ver van huis om te wandelen in het groen of in de natuur?

Nee, de natuur is vaak verrassend dichtbij. Veel wandelroutes starten in of dichtbij steden en er zijn ook een aantal wandelroutes die starten bij een halte of station van het openbaar vervoer.

Hoe vind je een mooie route?

Kijk eens op www.wandelnet.nl en www.boswachterpaden.nl. De IVN route app vind je hier: https://www.ivn.nl/herfst/ivn-route-app.

Waar vind je informatie over de natuur (ook routes)?

Onder andere op www.natuurmomenten.info.

Hierop vind je elke week een natuurmoment dat die week zelf ook buiten waar te nemen is. Verder vind je veel informatie op de websites van natuurorganisaties in Nederland, zoals www.natuurmonumenten.nlwww.ivn.nl en www.staatsbosbeheer.nl.

Waar vind je informatie over begeleide wandelingen in de natuur, dichtbij huis?

Onder ander op www.gezondnatuurwandelen.nl. Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert elke week gratis wandelingen van een uur in hetgroen, door het hele land, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De wandelingen starten op een vaste plaats en tijd en worden begeleid door vrijwilligers die onderweg ook iets over de natuur vertellen.

Waar vind je informatie over andere gezonde activiteiten in het groen?

Onder andere op www.beterinhetgroen.nl. Met Beter in het Groen vind je eenvoudig gezond aanbod in de natuur in jouw omgeving. Activiteiten die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden. Van wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot burn-out begeleiding, leer-werk trajecten of re-integratie in het groen. In een natuurgebied, tuin of park dicht bij huis.

Ronald van Zon, stichting Gezond Natuur Wandelen en Loek Hesemans, Staatsbosbeheer, april 2019